Home » » Tata Cara Tayammum Serta Hal Yang Membatalkannya

Tata Cara Tayammum Serta Hal Yang Membatalkannya

Tayammum yaitu mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci menurut aturan yang sudah ditentukan sebagai ganti dari wudlu

Syarat - syarat tayammum
 1. Karena tidak ada air atau sakit dan lain lainnya
 2. Sudah masuk waktu sholat tetapi belum menemukan air
 3. Debu yang dibuat tayammum itu harus suci
 4. Sudah berusaha mencari air sebelum tayammum

Sunnah - sunnah tayammum
 1. Membaca basmalah
 2. Mendahulukan anggota yang kanan yang kiri
 3. Menghadap kiblat
 4. Menipiskan debu melekat ditapak tangan

Fardlu fardlu tayammum
1. Niat dalam hati ketika menyentuh kedua tapak tangan pada debu, sedang lafad niat tayammum ialah
Niat Tayammum

2. Menyapu muka dengan dua kali usapan
3. Menyapu kedua tangan sampai siku
4. Tertib tidak boleh diselang seling

Hal hal yang membatalkan tayammum
 • Semua perkara yang membatalkan wudlu
 • Melihat atau mendapatkan air sebelum sholat
 • Murtad atau keluar dari islam
Tata Cara Tayammum Serta Hal Yang Membatalkannya
Tata Cara Tayammum


Tata Cara Bertayammum dengan Benar
 1. sentukan tangan ke debu sambil baca basmalah
 2. Menyapu muka dengan dua kali usapan
 3. Sentuhkan tangan ke debu yang kedua kali
 4. Menyapu dua tangan sampai kedua siku

0 komentar:

Post a Comment