Lafad Iqomah Lengkap Serta Doa Ketika Iqomah

Iqomah ~ yaitu kata - kata seruan sebagai tanda aba aba akan dimulainya sholat berjamaah adapun hukum dari iqomah adalah sunnah muakkad, dan biasanya iqomah dikumandangkan setelah adzan dan adzan harus memiliki suara yang merdu agar jamaah semakin semangat berjamaah serta dilanjutkan dengan pujian (sholawatan) jika imam sudah siap maka dimulailah iqomah

Lafad Iqomah sebelum sholatArtinya " Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah. Marilah sholat bersama, mari mencari kebahagiaan. Sholat benar - benar akan dimulai, sholat benar - benar akan dimulai, Allah maha besar, Allah maha besar, Tiada patut disembah melainkan hanya Allah.

Jawaban ketika mendengar iqomah
Orang yang mendengar seruan iqomah maka disunnahkan  memberi jawaban seperti jawabannya mendengar adzan
Baca juga : Hal yang disunnahkan sebelum sholah yaitu adzan
Hanya saja bila mendengar seruan kalimat " QOD QOOMATISH SHOLAH maka jawabannyaArtinya  "semoga Allah mendirikan sholat itu dengan kekalnya dan semoga pula Allah menjadikan aku dari golongan ahli sholat yang sebaik - baiknya

Syarat - syarat Adzan dan Iqomah
Orang yang adzan dan iqomah disyaratkan 
 1. Orang islam, sebab yang bukan islam tidak sah adzannya
 2. Tamyiz dan laki - laki

Orang yang berhadats baik hadats kecil maupun besar baginya dimakruhkan melakukan adzan. Juga disunnahkan mengumandangkan adzan dengan suaran merdua dan nyaring

Hal Yang Disunnahkan Sebelum Sholat Yaitu Adzan

Sholat ~ Sebelum ada sholat ada hal - hal disunnah seperti mengerjakan adzan dan iqomah atau sebelum sholat sunnah yang bisa dikerjakan dengan berjamaah disunnahkan ada seruan 
Adapun sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah
 • Sholat Hari Raya (idul fitri atau Adha)
 • Sholat Gerhana (Matahati dan Bulan)
 • Sholat Istisqo' (Meminta Hujan)
 • Sholat Teraweh ( sholat pada bulan ramadhan)
Baca Juga : Tata Cara Berwudlu dengan Benar Full Gambar

Adzan yaitu kata-kata seruan yang tertentu  untuk memberi tahu kan masuknya  sholat fardlu sekaligus mengajak sholat berjamaah disuatu tempat, adzan hukumnya sunnah muakkad dengan berdiri tegak menghadap kiblat, serta disunnahkan dengan suara keras kecuali bisa dimasjid sedang dilakukan sholat berjamaah waktu menyeruhkan kalimat 
 • HAYYA ALASH SHOLAAH disunnahkan berpaling kekanan dan menyeruhkan kalimat 
 • HAYYA ALAL FALAAH disunnah berpaling ke kiri

Lafad Adzan

"Allah Maha Besar, aku bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah 


" Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah,
" Marilah sholat bersama - sama
" Marilah bersama - sama mencari keberuntungan
" Allah Maha Besar
" Tiada tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah

Perlu diketahui bahwa bila adzan shubuh setelah menyerukan kalimat 
"HAYYA ALAL FALAAH untuk yang kedua kalinya hendaklah ditambah dengan seruan kalimat


"Sholat itu lebih baik dari pada tidur

Jawaban Di Kala Mendengar Adzan
Orang yang mendengar adzan maka disunnahkan memberi jawaban sebagai kalimat adzan yang dikumandangkannya itu, kecuali bila kalimat yang diserukan itu 
"HAYYA ALASH SHOLAA dan HAYYA ALAL FALAAH maka jawabannya


"Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung
Kemudian bila pada adzan shubuh ketika mendengar seruan kalimat
"ASH SHOLAATU KHOIRUN MINAN NAUMI maka jawabannya


"Benar dan baguslah ucapanmu, serta aku termasuk golongan orang - orang yang menyaksikan

Doa sesudah Adzan lengkap
Setelah adzan baik adzan atau yang mendengarkan disunnahkan membaca doa sebagai berikut


"Wahai Tuhanku yang memiliki pangilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Limpahkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemulian dan derajat yang tinggi dan angkatlah beliau ketempat yang terpuji yang telah engkau janjikan sesungguhnya engkau adalah dzat yang tidak akan mengingkari janji.  

Tata Cara Tayammum Serta Hal Yang Membatalkannya

Tayammum yaitu mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang suci menurut aturan yang sudah ditentukan sebagai ganti dari wudlu

Syarat - syarat tayammum
 1. Karena tidak ada air atau sakit dan lain lainnya
 2. Sudah masuk waktu sholat tetapi belum menemukan air
 3. Debu yang dibuat tayammum itu harus suci
 4. Sudah berusaha mencari air sebelum tayammum

Sunnah - sunnah tayammum
 1. Membaca basmalah
 2. Mendahulukan anggota yang kanan yang kiri
 3. Menghadap kiblat
 4. Menipiskan debu melekat ditapak tangan

Fardlu fardlu tayammum
1. Niat dalam hati ketika menyentuh kedua tapak tangan pada debu, sedang lafad niat tayammum ialah
Niat Tayammum

2. Menyapu muka dengan dua kali usapan
3. Menyapu kedua tangan sampai siku
4. Tertib tidak boleh diselang seling

Hal hal yang membatalkan tayammum
 • Semua perkara yang membatalkan wudlu
 • Melihat atau mendapatkan air sebelum sholat
 • Murtad atau keluar dari islam

Tata Cara Bertayammum dengan Benar
 1. sentukan tangan ke debu sambil baca basmalah
 2. Menyapu muka dengan dua kali usapan
 3. Sentuhkan tangan ke debu yang kedua kali
 4. Menyapu dua tangan sampai kedua siku


Mengambil Debu Tayammum
Mengambil Debu Tayammum


Mengusap Kemuka Dengan Debu
Mengusap Kemuka Dengan Debu

Mengambil Debu Yang Kedua Tayammum
Mengambil Debu Yang Kedua Tayammum

Mengusap Kedua Tangan Dengan Debu
Mengusap Kedua Tangan Dengan Debu

Tata Cara Berwudlu Dengan Benar Full Gambar

Wudlu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum sholat dan membaca al Quran dimana sudah dicontohkan oleh nabi bagaimana wudlu dengan benar menggunakan air dan diringankan apabila tidak ada air maka bertayamumlah, mari kita bahas terlebih dahulu Cara Berwudlu sesuai urutan yang benar
Baca Juga : Pengertian Syarat Rukun Sunnah Dan Makruh Wudlu
Cara Berwudlu Mulai dari Mambasuh Tangan Sampai Kaki

 1. Membaca Basmalah seraya membasuh dua tapak tangan atau jari jari
 2. Berkumur kumur soraya membersihkan gigi
 3. Menghisap air kehidung dan mengeluarkannya
 4. Membasuh muka sampai 3 kali 
 5. Membasuh kedua tangan sampai siku
 6. Mengusap kepala 3 kali
 7. Mengusap kedua telinga masing masing 3 kali
 8. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki
membasuh dua tapak tangan atau jari jari
Membasuh Tangan
Berkumur kumur soraya membersihkan gigi
Berkumur
Menghisap air kehidung dan mengeluarkannya
Membersihkan Hidung
Membasuh muka sampai 3 kali
Membasuh Wajah
Membasuh kedua tangan sampai siku
Membasuh Tangan
Mengusap kepala 3 kali
Mengusap Rambut
Mengusap kedua telinga masing masing 3 kali
Mengusap Telinga
Membasuh kedua kaki sampai mata kaki
Membasuh Kaki


Lakukan cara diatas dengan benar sesuai urutannya ingat

Hal hal yang dapat membatalkan wudlu

 • Keluarnya sesuatu dari jalan qubur dan dubur seperti kencing, kentut, berak dan lainnya
 • Hilangnya akal disebabkan mabuk, gila, pingsan dan sebagainya
 • Tidur yang tidak tetap cara duduknya
 • Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tanpa hijab (aleng aleng)
 • Menyentuh kulit perempuan yang bukan muhrimnya